Voda in odpadna voda

Področja Voda in odpadna voda

Komunalna odpadna voda
Skupnosti po celem svetu se soočajo z izzivi odpadne vode zaradi rasti prebivalstva, spreminjanja predpisov, neustrezne infrastrukture ali zastarele tehnologije. Naši membranski bioreaktorski moduli in sistemi zagotavljajo zanesljivo, energijsko učinkovito delovanje, ki izpolnjuje potrebne zahteve za odvajanje in ponovno uporabo vode, vključno s terciarno obdelavo. Odplake, ki se odvajajo iz naših sistemov za obdelavo odpadne vode, so v skladu s strogimi omejitvami kot tudi cilji, ki veljajo za ponovno uporabo vode.

Idealno za:
• Komunalno odpadno vodo

Pitna voda
Skoraj 800 milijonov ljudi po svetu trpi zaradi pičle oskrbe s čisto vodo, zato naša napredna membranska filtracija pomaga skupnostim po svetu pri čiščenju njihovih vodnih zalog. Naše tehnologije so v skladu z Zakonom o varni pitni vodi in smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, z inovacijami pa se prilagajamo spremenjenim potrebam, ki jih prinaša prihodnost. Z našimi stroškovno učinkovitimi sistemi za ultra filtracijo in reverzno osmozo omogočamo pitnost površinske vode, saj odstranujejo motnost, raztopljene trdne delce, bakterije in viruse. Predstavljajo tudi pozitivno oviro za onesnažila, ki je filtracija konvencionalnih medijev ne zagotavlja.

Idealno za:
• Podtalnico
• Površinsko vodo
• Slano vodo
• Morsko vodo

PFAS 
Za per- in polifluoroalkilne snovi (PFAS), med njimi PFOA in PFOS, ter druge spojine se ugotavlja, da predstavljajo vse večjo grožnjo za zaloge pitne vode in odvajanje odpadne vode. Predpisi in smernice, povezani s PFAS, so čedalje bolj fokusirani in strogi. Naše tehnologije reverzne osmoze in izmenjave ionov so idealna izbira za odstranjevanje številnih omenjenih kemikalij iz vode. Znižajo namreč njihove zaznavne količine.

Idealno za:
• Podtalnico
• Površinsko vodo
Proizvodne procese, ki uporabljajo fluoriranje

Razsoljevanje 
Naše filtracijske in separacijske rešitve za postopke razsoljevanja naravnih vodnih virov odstranijo izjemno velik delež trdnih delcev v suspenzijah in raztopinah. Te metode bistveno zmanjšajo izgubo vode, toplote, energije, delovne sile in čistilnih kemikalij v primerjavi s konvencionalnimi tehnologijami, s čimer se izboljša kakovost produkcije ob nižjih stroških.

Idealno za:
• Morsko vodo
• Slano vodo

Obdelava izcedne vode z reverzno osmozo 

Exxro razvija in gradi obrate za reverzno osmozo, kjer predeluje gospodinjske in industrijske vode. Na podlagi načela inverzije pretoka vode od bolj koncentrirane k manj koncentrirani raztopini ločuje topne soli in organske molekule od vode.

Exxrojevi obrati za reverzno osmozo so opremljeni z ravnimi membranami, zasnovanimi v skladu s specifičnimi zahtevami strank, ki učinkovito upoštevajo vse purifikacijske zahteve v zvezi z vsemi vrstami odpadne vode.

Ti obrati predelujejo izcedno vodo na odlagališčih odpadkov, razsoljujejo morsko vodo ter skrbijo za purifikacijo slankaste vode in industrijske odpadne vode. Purificirano vodo reciklirajo na način, da ne nastajajo odplake.

Optimizirano 
Na podlagi zelo natančne preliminarne analize tekočine, ki jo je treba obdelati, inženirski oddelek podjetja Exxro razvije najboljšo konfiguracijo, kar prispeva k najboljšim možnim kvantitativnim in kvalitativnim rezultatom.

Modularno    
Sistemi Exxro so izdelani na zahtevo stranke ter nameščeni v izolirane posode ali na posebej oblikovana sanišča.

Avtomatizirano    
Obrati EXXRO so popolnoma avtomatizirani, upravljajo jih daljinsko vodeni sistemi.

Nadzorovano    
Stalni sistemi spremljanja in nadzora izhodnih parametrov vode zagotavljajo varnost vode na iztoku v skladu z zakonskimi zahtevami.

PREDNOSTI SISTEMOV ZA REVERZNO OSMOZO PODJETJA EXXRO

POENOSTAVLJENA PREDHODNA FILTRACIJA

Exxro moduli, opremljeni s tehnologijo odprtega kanala lahko predelajo odpadke do kakovosti SDI, ki je 15-krat višja od zmogljivosti tradicionalnih membran.

VISOKA STOPNJA OBNOVE VODE OB NIZKIH STROŠKIH ENERGIJE

Zasnova specifičnih obratov, izjemno učinkoviti elektromotorji in podrobnosti v dizajnu omogočajo visoko stopnjo obnove vode ob nizkih stroških energije.

NIZKI OPERATIVNI STROŠKI KEMIKALIJ

Zaradi posebne zgradbe Exxro moduli ne potrebujejo velike količine detergenta za svojo regeneracijo.

DOLGA ŽIVLJENJSKA DOBA MEMBRANE

Kombinacija membran z visoko kakovostnim filmom ter preprostega in učinkovitega integriranega čistilnega sistema zagotavlja dolgo življenjsko dobo membran, ki znaša do 4 leta neprekinjenega delovanja.

NIŽJI STROŠKI ZAMENJAVE MEMBRANE

Modularni membranski sistem omogoča zamenjavo posameznih membranskih listov in tako znižuje stroške.

IZHODNA VODA VISOKE KAKOVOSTI

Membranski sistem Exxro, ki je najnovejše tehnično odkritje, odlikujeta velika kemična stabilnost in zmogljivo ponovno vbrizgavanje, ki zagotavljata visoko kakovosten permeat.

KOMPAKTNE IN FLEKSIBILNE MODULARNE ENOTE

Modularna zasnova in zgradba vseh sistemov Exxro poenostavi transport in montažo, saj omogoča fleksibilno uporabo celo v omejenih prostorih.

NIZKI STROŠKI VZDRŽEVANJA, DELOVANJA IN ASISTENCE

Lahko dostopne glavne komponente in cevi omogočajo hitro in učinkovito pregledovanje in vzdrževanje. Samodejno delovanje in regulacija sistema ter pred okvarami varen dizajn zagotavljajo pravilno, varno in zanesljivo delovanje sistema.

KRATKI ZAGONSKI ČASI OBRATOV

Ker so vsi sistemi EXXRO v celoti sestavljeni in preizkušeni v tovarni, se lahko sisteme namesti v kratkem času, ne da bi bila potrebna dodatna gradbena dela.