Vavčer za patente, modele in blagovne znamke - VAV 2 2021

NAZIV OPERACIJE

Vavčer za patente, modele in blagovne znamke – VAV 2 2021

CILJ OPERACIJE

Povišanje konkurenčnosti in nenehno izboljševanje z ukrepom registracije blagovne znamke.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu z Vavčer za patente, modele, znamke – VAV 2 2021 Javnega sklada RS za podjetništvo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/).