Saopštenje

U periodu od 9. do 15. jula 2021. godine kompanija je sprovela obuku za meru Jačanje kompetencija.