Poslovna područja

U Partikless-u smo već posvećeni izvrsnosti u svim oblastima poslovanja.

Tokom razvoja kompanije specijalizovali smo se za pripremu procesa i prečišćavanje otpadnih voda. Stoga je suštinsko područje našeg rada ekologija. Našom ponudom želimo da zadovoljimo one kupce koji traže i zahtevaju vrhunska i održiva rešenja.

Između ostalog, radimo sa renomiranim proizvođačima filtera za tečnost i kućištima filtera koji su poznati po visokom kvalitetu svojih proizvoda. Naši partneri imaju širok spektar različitih filtera i poznati su po brzoj obradi i isporuci porudžbina. Ponuda filtera uključuje sve vrste svećastih filtera (depth, pleated, membrane), ugljenične filtere, filter kapsule, vrećaste filtere …

Farmacija i bionauka

Naše visoko specijalizovane membrane uspešno zamenjuju centrifugiranje, ekstrakciju i rotacione vakuumske filtere na farmaceutskom tržištu. Dostavljamo tehnologije zasnovane na bionauci, koje se ekonomski koncentrišu i prečišćavaju odabrana jedinjenja, omogućavajući visoke prinose i čistoću proizvoda. Ovi postupci separacije sledeće generacije takođe filtriraju biohemijske sastojke i biomaterijal za sastojke hrane za ljude i životinje.

Automobilska industrija

U procesu elektroforetskog premaza nanošenjem boja na bazi vode na automobile i druge metalne proizvode, naši sistemi za filtriranje obnavljaju više od 99% smole i pigmenata boje, dramatično poboljšavajući efikasnost procesa i smanjujući otpad. U bliskoj saradnji sa proizvođačima, da bismo razumeli njihove procese, pioniri smo rešenja za bolju ekonomiju i efikasnost. Naše ultrafiltracione i nanofiltracijske membrane za anodne i katodne elektroforetske boje smanjuju potrošnju dejonizovane vode, otpadnih voda i poboljšavaju obnavljanje čvrstih materija boje, regulišu provodljivost boje i potencijalno smanjuju nedostatke.

Prehrambena industrija

Održavanje ravnoteže između stvaranja visokokvalitetnih mlečnih sastojaka uz istovremeno održavanje troškova proizvodnje može biti izazov. Naša membranska linija proizvoda koristi dizajn blistera i tehnologiju filtracije protoka za poboljšanje energetske efikasnosti, smanjenje operativnih troškova, povećanje produktivnosti i smanjenje rizika od zagađenja. Naše membrane su dizajnirane da izdrže oštre zahteve za čišćenjem, produžavajući njihov vek trajanja i optimizujući svaki korak membranske obrade mlečnih proizvoda.

Voda i otpadne vode

Naše napredne tehnologije ispunjavaju stroge standarde kvaliteta vode i mogu tretirati vodu iz različitih izvora, uključujući – ali ne ograničavajući se na – podzemne vode, površinske vode, morsku i bočatu vodu. Naša rešenja su isplativa i smanjuju potrebe za radom, energijom i hemijskim čišćenjem, uklanjajući zamućenost, suspendovane čvrste materije, viruse i bakterije, mulj i metale.

Nafta, gas, rudarstvo i metali

Rafinerije nafte i gasa i postrojenja suočavaju se sa raznim preprekama u stvaranju efikasnog i ekonomičnog poslovanja. Rudarstvo i obrada metala su resursno intenzivni poslovi sa visokim kapitalnim i operativnim troškovima.

Filtracija vazduha

Vazduh. Ima ga svuda. U našim domovima. Našim radnim mestima. Bolnicama. Školama. To nam život omogućava. Ali milijarde nevidljivih čestica lebde oko nas u bilo kom trenutku – što utiče na naše zdravlje, kvalitet našeg disanja, instrumente koji upravljaju našim objektima i proizvode koje proizvodimo.

Opšta industrija

U kompaniji Partikless prepoznajemo rastuću potrebu za pojednostavljenim procesnim operacijama i tretmanom vode i otpadnih voda u industrijskim primenama. Naš portfolio tehnologija separacije karakterišu višedecenijsko iskustvo i naša snažna posvećenost inovacijama, donoseći kupcima rešenja za prečišćavanje, rekuperaciju i ponovnu upotrebu. Od obrade metala do proizvodnje, naše tehnologije se mogu primeniti za rešavanje najtežih industrijskih izazova.

Dealkoholizacija i rekuperacija rastvarača

Partikless nudi napredni know-how na području procesa i specifičnu stručnost za efikasno uklanjanje alkohola pivarama i drugim proizvođača pića, tako da mogu dostići skoro nula procenata alkohola u pivu, vinu i jabukovači. Dizajniranjem i isporukom sistema, uključujući Montz-ove jedinstvene sisteme pakovanja za BSH i visoko efikasne sisteme distribucije i tehnologiju uklanjanja alkohola na niskim temperaturama, koja nežno tretira pivo i vino, Montz rešenja mogu garantovati nivo alkohola ispod 0,01 vol. Ovaj nežni tretman piva i vina kao rezultat daje proizvod koji zadržava prirodnu aromu i ukus.