Farmacija i bionauka

Poslovna područja •  Farmacija i bionauka

Uklanjanje endotoksina iz proizvoda (API)
Naši membranski proizvodi se koriste za smanjenje endotoksina u tehnološkoj vodi i farmaceutskim proizvodima. Membrane sa šupljim vlaknima koriste se za ultra čistu vodu, a naši spiralni proizvodi se koriste za različite tokove procesa.

Idealno za:
• Post RO/DI
• Procesnu vodu

Farmaceutska voda
Naši proizvodi od šupljih vlakana koriste se u širokom spektru proizvoda koji osiguravaju dostupnost vode najvišeg kvaliteta za najzahtevnije primene.

Idealno za:
• Post RO/DI
• Vodu za injekcije
• Prečišćenu vodu

Proizvodi od ljudske krvi
Naše membrane se mogu koristiti za prečišćavanje, koncentriranje i frakcionisanje komponenata ljudske krvi.

Idealno za:
• Koncentraciju imunoglobulina 
• Koncentracijo albumina

Proizvodnja vakcina
Naši membranski proizvodi se koriste za bistrenje i koncentraciju vakcina i za ljude i za životinje.

Idealno za:
• Downstream (nizvodne) procese
• Koncentraciju virusnog antigena
• Koncentraciju bakterijskog antigena