Dealkoholizacija i rekuperacija rastvarača

Poslovna područja Deakoholizacija i rekuperacija rastvarača

Budući da se u većini slučajeva radi o jedinstvenim „prilagođenim“ rešenjima, projekat obično započinje razgovorom sa klijentom o njegovim zahtevima i potrebama, određujući tako zadatak koji treba rešiti. Budući da granični uslovi u sistemima za ekstrakciju rastvarača uvek variraju u zavisnosti od vrste rastvarača, temperature koncentracije, lokalnih uslova itd., obično započinjemo sa konceptom ili osnovnim inženjeringom kako bismo razvili prilagođeno rešenje i koncept sistemskog rešenja za ovaj specifični zahtev. Na osnovu ovog dokumenta možemo da ponudimo isporuku prilagođenog uređaja za rekuperaciju rastvarača.

Termička separacija
1. Isparavanje (MVC, TVC, MSF, MED)
2. Destilacija / rektifikacija (jednostepena ili višestepena)
Uvek se uzimaju u obzir povraćaj toplote, energetska efikasnost procesa, povećana efikasnost proizvoda i smanjeni protok otpada, kao i visok kvalitet proizvodnje.

Tipični obim isporuke:
 • Inženjering
• Nabavka opreme (uređaji, izmenjivači toplote, pumpe, ventili, merna oprema, MCC, PCS, itd.)
• Snabdevanje čeličnom konstrukcijom (opciono)
• Mehanička i električna instalacija na licu mesta (opcionalno) ili ugradnja u okvir
• Nadzor mehaničkih i električnih instalacija
• Puštanje u rad i uključivanje

Tipične aplikacije:
 • Rekuperacija NMP / DMAc sa predkoncentracijom (MVC) i destilacijom / rektifikacijom
• Rekuperacija različitih rastvarača (npr. Etanol, 2-propanol, …) termičkim razdvajanjem (isparavanje, destilacija / rektifikacija)