Automobilska industrija

Poslovna područja Automobilska industrija

Elektroforeza
Naša rešenja za filtriranje i odvajanje za procese elektroforetskog nanošenja koriste tehnologiju ”point-source kidney” sistema za proizvodnju filtrata za odvajanje boje za ispiranje premazanih delova, optimizaciju procesa nanošenja boje i hemijsku kontrolu elektroforetske kupke, istovremeno štedeći gubitak boje i smanjujući troškove tretmana otpadnih voda. Elektroforetski membranski sistemi kontinuirano rade na elektroforetskim kupkama i presudni su za ceo postupak elektroforetskog premazivanja.

Idealno za:
• Postrojenja za montažu automobila
• Proizvodnju uređaja
• Industrijske elektroforetske postupke premazivanja

Rekuperacija alkalnog rastvora za čišćenje
Naša rešenja za filtriranje i separaciju kod operacija čišćenja delova koriste tehnologiju »point-source kidney systema«, održavajući čistoću rastvora za čišćenje kupki kontinuiranim uklanjanjem i koncentracijom ulja i drugih zagađivača očišćenih iz delova, koji se akumuliraju do tačke gde je kvalitet gotovih delova ugrožen i kupke sa visokim temperaturama i hemikalije za čišćenje se odbacuju i gube. Rekuperacijom čistog, zagrejanog filtrata za čišćenje, bez suspendovanih čvrstih materija koje se recikliraju, odbacivanje kupki se praktično eliminiše, voda, toplota, radna snaga i hemikalije za čišćenje značajno se štede, a kvalitet proizvodnje, konzistentnost delova, procesi i tretman otpadnih voda poboljšavaju se uz smanjenje troškova.

Idealno za:
• Bojenje
• Odmašćivanje metala
• Završne obrade metala
• Utiskivanje; galvanizacija
• Valjanje i ekstruziju

Deionizovano (DI) ispiranje potapanjem
Naša rešenja za filtriranje i separaciju za postupke ispiranja elektroforezom rade na stvaranju filtrata iz rezervoara za završnu elektroforezu DI Rinse, za rekuperaciju vode i reciklažu, pri čemu se čvrste supstance boje rekuperiraju za reciklažu nazad u elektroforetsku kupku. Pored toga, ovi sistemi smanjuju proizvodnju jonske vode i troškove downstream obrade otpadnih voda. DI sistemi za ispiranje vodom kontinuirano rade na završnom elektroforetskom ispiranju i postali su važan deo celokupnog elektroforetskog procesa.

Idealno za:
• Postrojenja za montažu automobila
• Proizvodnju uređaja
• Postupke industrijske elektroforeze

Voda i otpadne vode
Naša rešenja za filtriranje i separaciju za automobilsku industriju prečišćavanja otpadnih voda proizvode vodu za rekuperaciju i reciklažu ponovo u pogon ili za direktno ispuštanje u kanalizaciju. U zavisnosti od izabrane tehnologije, zagađivači se ili smanjuju na granicu dozvoljenu za ispuštanje, ili se značajno koncentrišu radi smanjenja troškova prevoza. Otpadne vode iz ove industrije smatraju se najtežim za prečišćavanje, jer sadrže visok nivo suspendovanih čvrstih materija, ulja i masti, teških metala i KPK.

Idealno za:
• Obradu metala
• Motorne pogone
• Operacije mašinske obrade
• Operacije utiskivanja
• Livnice
• Proizvodnju ležajeva
• Postupke valjanja