Splošna industrija

Področja Splošna industrija

Voda in odpadna voda  
Naše filtracijske in separacijske rešitve za obdelavo industrijske odpadne vode proizvajajo obnovljeno in reciklirano vodo za vrnitev v obrat oziroma neposredno usmeritev v odtok. Odvisno od izbrane tehnologije se vsebnost onesnažil bodisi zadosti zmanjša, da se voda lahko usmeri v odtok, bodisi močno koncentrira, kar pomembno zniža stroške transporta. Odpadne vode iz teh industrijskih panog so med najbolj zahtevnimi za obdelavo, saj vsebujejo veliko raztopljenih trdnih delcev, olj in maščob, težkih kovin, zanje je značilna tudi visoka biološka in kemijska potreba po kisiku.

Idealno za:
• Primarne predelovalnice kovin
• Predelovalne obrate kovin
• Tovarne za obdelavo kovin
• Tovarne za prešanje in valjanje kovin
• Obrate za nanašanje kovinskih prevlek
• Proizvodnjo elektronike

Odstranjevanje težkih kovin 
Naše filtracijske in separacijske rešitve za odpadno vodo v panogah, ki imajo opravka s težkimi kovinami, tvorijo filtrat za vrnitev v obrat oziroma neposredno usmeritev v odtok, medtem ko koncentrirajo oborene kovine, da ustrezajo predpisom za odlaganje in se zmanjšajo transportni stroški. Filtrat iz membran ima bistveno nižjo koncentracijo kovin in bistveno bolj konsistentno kakovost od tistega, ki ga omogočajo konvencionalne gravitacijske separacije, saj membrana sama po sebi predstavlja resnično fizično oviro. Odpadne vode, ki nastajajo v teh panogah, pomenijo velik izziv, ki pa ste mu lahko kos z uporabo pravilnih membranskih konfiguracij in upoštevanjem naših izkušenj z montažo.

Idealno za:
• Primarne predelovalnice kovin
• Predelovalne obrate kovin
• Tovarne za obdelavo kovin
• Tovarne za prešanje in valjanje kovin
• Obrate za nanašanje kovinskih prevlek
• Proizvodnjo elektronike

Mehčanje vode in odstranjevanje sulfatov 
Naše filtracijske in separacijske rešitve za uporabo pri mehčanju odstranjujejo trdoto in sulfate iz naravnih in industrijskih voda. Kadar odstranjevanje vseh raztopljenih trdnih delcev ni potrebno ali zaželeno, lahko mehčanje poskrbi za izpolnjevanje produktnih zahtev glede vode z nižjimi operativnimi stroški kot popolna demineralizacija.

Idealno za:
• Proizvodnjo tekstila
• Proizvodnjo celulozne kaše in papirja

Purifikacija amina 
Naša rešitev za purifikacijo amina učinkovito odstrani toplotno obstojne soli (HSS), kar izboljša zmogljivost absorberja, zmanjša korozijo opreme in zniža stroške nakupa amina.

Idealno za:
• Zadrževanje ogljika
• Jeklarne
• Cementarne
• Uplinjanje premoga
• Obrate za pridobivanje vodika

Zaključna obdelava kovin  
Naša tehnologija za purifikacijo kislin stalno odstranjuje kovinska onesnažila iz kislinskih raztopin v postopkih končne obdelave kovin, kot so anodiziranje aluminija, elektrolitsko nanašanje kovinskih prevlek in dekapiranje jekla. Tako se znižajo stroški nakupa kislin, skrajša trajanje zastojev proizvodnje in doseže konsistentna kakovost izdelkov.

Idealno za:
• Anodiziranje
• Elektrolitsko nanašanje kovinskih prevlek
• Dekapiranje

Purifikacija in koncentriranje lateksa  
Naše filtracijske in separacijske rešitve za proizvodnjo lateksa odstranjuje vodo iz reaktorjev s poceni evaporacijo. Tako odpravljajo ozka grla v obratu, medtem ko proizvajajo filtrat, primeren za neposredno usmeritev v odtok ali ponovno uporabo. Končni del sistemov za odvajanje odpadne vode v obratih za proizvodnjo lateksa obnavlja dragocene trdne ostanke lateksa, ki se lahko ponovno prodajo, nastali filtrat pa se usmeri v odtok.

Idealno za:
• PVC
• SBR
• PVAc
• Lateksne barve
• Lateksna lepila in veziva

Obnova barv / barvil / črnil 
Naši membranski sistemi se uporabljajo za obdelavo odpadnih voda, ki vsebujejo barvo, črnila in komponente barvil, po čiščenju posod in cilindrov v tiskarskih postopkih ter izpiranju barvil v tekstilnih tovarnah. S separacijo in koncentracijo se izločijo barvne komponente ter proizvede čisti filtrat za usmeritev v odtok ali reciklažo. Koncentrirana dragocena črnila in barvila so pogosto primerna za obnovo in ponovno uporabo.

Idealno za:
• Proizvodnja lateksnih barv
• Tiskarske postopke
• Fleksografski tisk
• Rotacijski globoki tisk
• Barvanje celuloznih vlaken

Koncentracija koloidnega silicijevega dioksida 
Naše filtracijske in separacijske rešitve za produkcijo koloidnega silicijevega dioksida odstranjujejo vodo iz reaktorjev s kremenovim muljem s poceni evaporacijo. Tako odpravljajo ozka grla v obratu, medtem ko proizvajajo filtrat, primeren za neposredno usmeritev v odtok ali ponovno uporabo.

Idealno za:
• Obrate za pridobivanje koloidnega silicijevega dioksida

Celulozna kaša in papir

Industrija celuloze in papirja je pod močnim udarom, naj zmanjša negativne vplive na okolje in razvije bolj trajnostne prakse. Tovarnam pomagamo uresničiti te cilje z obnovo škroba, gline, lesnih vlaken in celuloze iz proizvodnih tokov ter purifikacijo in recikliranjem uporabljenih kemikalij, kot sta kavstična in žveplova kislina. Omogočamo vam tudi zanesljive rešitve za obdelavo vode in odpadne vode, ki zmanjšajo porabo tehnološke vode in količino odplak.

Odstranjevanje klorida in kalija 
Ena najbolj razširjenih omejitev proizvodnih procesov je akumulacija elementov, ki v proizvodnji niso uporabni. Naša tehnologija nudi učinkovito in zanesljivo rešitev za separacijo in odstranitev onesnažil, ki se nabirajo v tovarnah celuloze in papirja.

Idealno za:
• Sulfatni proces proizvodnje celuloze

Generatorska purifikacija kisline
Klorov dioksid (ClO2) se široko uporablja za beljenje celulozne kaše. Generatorji ClO2 stalno čistijo žveplovo kislino in preprečujejo kopičenje natrijevega sulfata, toda naše tehnologije separirajo odpadne tokove, s čimer omogočajo recikliranje žveplove kisline. To se odrazi v izrazitem znižanju stroškov nakupa kisline, manj pogostih zastojih proizvodnje in učinkovitejšem delovnem procesu.

Idealno za:
• Sulfatni proces proizvodnje celuloze

Obnova premazov
Membranski sistemi v papirnicah se uporabljajo kot točkovni sistemi za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšujejo količino trdnih ostankov in kemijsko potrebo po kisiku pri nadaljnji obdelavi odpadne vode, kjer se obnavljajo premazi za ponovno uporabo v premazovalnih oddelkih ter koncentrirajo PVA premazi, izgubljeni v delovnih npostopkih, kar bistveno zmanjša kemijsko potrebo po kisiku ob koncu ob koncu čistilnega procesa.

Idealno za:
• Papirnice

Recikliranje mlečno obarvane vode
Membranski sistemi v papirnicah delujejo kot sistemi ledvičnih točkovnih virov, ki proizvajajo vodo brez raztopljenih trdnih delcev kot nadomestek za svežo vodo v ključnih sistemih izpiranja in kemične obdelave. Nadaljnja obdelava tega filtrata odstrani raztopljene trdne delce iz tovarniške vodne zanke, s tem izboljša proizvodni postopek in hkrati zmanjša porabo energije. Koncentrati iz membranskih sistemov se prodajo kot vlakneni stranski produkti proizvodnje papirja.

Idealno za:
• Papirnice

Črnilo za fleksografski tisk  
Ob zaključku fleksografskega, časopisnega in embalažnega tiska je treba ustaviti postopek, ki ustvarja veliko obremenitev odpadnih voda, ki jih je treba temeljito obdelati, preden se jih usmeri v odtok. Preprost membranski sistem, ki ne vsebuje kemikalij in deluje kot točkovni vir ali zaključek cevnega sistema za obdelavo vode, v enem koraku poskrbi za separacijo in pomembno koncentracijo barvnih ostankov, ki se lahko ponovno uporabijo ali transportirajo v koncentrirani obliki z več kot 95 % nižjimi transportnimi stroški. Filtrat, ki nastane pri membranskem postopku, se usmeri v odtok.

Idealno za:
• Embalažo
• Valovito lepenko
• Embalirnice
• Časopisni tisk
• Proizvodnjo papirnatih vrečk

Voda in odpadna voda
Naše filtracijske in separacijske rešitve za obdelavo papirniške in tiskarske odpadne vode proizvajajo obnovljeno in reciklirano vodo za vrnitev v obrat oziroma neposredno usmeritev v odtok. Odvisno od izbrane tehnologije se vsebnost onesnažil bodisi zadosti zmanjša, da se voda lahko usmeri v odtok, bodisi močno koncentrira, kar pomembno zniža stroške transporta. Odpadne vode iz teh industrijskih panog so med najbolj zahtevnimi za obdelavo, saj vsebujejo veliko raztopljenih trdnih delcev, kemičnih barv, vlaknenega materiala, olj in maščob, taninov, ligninov, zanje je značilna tudi visoka biološka in kemijska potreba po kisiku.

Idealno za:
• Papirnice

Odstranjevanje barve  
Naše filtracijske in separacijske rešitve za obdelavo celulozne in papirniške odpadne vode zmanjšujejo vsebnost barve in proizvajajo filtrat za usmeritev v odtok oziroma obnovo in reciklažo. Obarvana odpadna voda, ki nastane pri proizvodnji celuloze in papirja, je zahtevna za obdelavo. Izzivu bomo kos, saj imamo neposredne izkušnje z uporabo membranskih separacij pri tem postopku.

Idealno za:
 • Obrate za proizvodnjo celulozne kaše