Razpis E-POSLOVANJE

NASLOV OPERACIJE

E-POSLOVANJE PARTIKLESS

NAMEN OPERACIJE

Namen operacije je krepitev kompetenc, digitalizacija marketinga in izdelava digitalnih orodij za širitev na tuje trge. Optimizacija E-poslovanja v podjetju Partikless d. o. o.  je uvajanje inovativnega, najsodobnejšega in učinkovitega poslovnega modela v prakso. S pridobitvijo novega programa smo si optimizirali administracijski del poslovanja in digitalizirali poslovanje med strankami in nami. Spletna stran, trgovina in produktno prodajni video nam omogoča lažjo prepoznavnost na EU tržišču in služita kot odličen model trženja naše blagovne znamke! S krepitvijo kompetenc je podjetje pridobilo dodatno znanje, ki nam bo koristilo pri nadaljnjem poslovanju. 

ELEKTRONSKA IZMENJAVA MED PARTNERJI

S pridobitvijo E-portala, ki je bil izdelan na ključ smo tako digitalizirali celoten proces dela in omogočili izmenjavo dokumentov, pregled stanja projekta (sledenje napredkom) in komunikacijo s strankami/partnerji preko uporabniškega imena in gesla na zaščiteni povezavi.  E-portal je podprt z mobilno aplikacijo, ki omogoča vnašanje osnutkov za pripravo ponudbe in dodeljevanje nalog za opravljanje dela na projektih z možnostjo podpisovanja preko mobilne naprave. 

SPLETNA STRAN ZA TUJE TRGE

Z novo spletno stranjo v dveh tujih jezikih bomo lahko učinkovito nastopali na tujih trgih. Spletna stran vsebuje vse podatke in informacije, ki jih potrebuje naročnik naših storitev. Potencialnim strankam bomo omogočili hitri kontakt s podjetjem, spletna stran je povezana tudi z družbenimi omrežji in Google analitiko. 

SPLETNA TRGOVINA ZA TUJE TRGE

Z novo spletno trgovino, bomo lahko konkurirali v naši branži poslovanja in svojim strankam ponudili direkten nakup izdelkov. Spletna trgovina je pripravljena tako, da lahko vanjo samostojno dodajamo artikle, spreminjamo atribute, cene in izdelujemo marketinške aktivnosti. Spletna trgovina je povezana z Google analitiko preko katere lahko spremjamo obisk in sledimo določenim aktivnostim uporabnikov.

PRODUKTNI – PRODAJNI VIDEO

S produktno prodajnim videom želimo predstaviti naše podjetje in naš način dela. Video bo namenjen oglaševanju in predstavitvam na sejmih in družbenih omrežjih, prav tako je video vključen na spletno stran.

KREPITEV KOMPETENC/USPOSABLJANJA

Skladno z digitalizacijo, avtomatizacijo in nadgradnjo e-poslovanja je potrebno vodstvo in zaposlene ustrezno informirati in nadgraditi njihovo znanje, da bodo lahko svoje delovne naloge izvajali čim bolj optimalno. Usposabljanje je bilo usmerjeno v:  industrija 4.0, učinkoviti procesi ustvarjanja vrednosti, novi modeli ter orodja za izvoz, vzpostavljanje digitalnih delovnih mest, predstavitev prednosti odprtih podatkov in storitev, brezpapirno poslovanje, prilagajanje novi regulativi, varnost in riziki digitalizacije, internet of things in primere dobre prakse na zadevnem področju.

Cilj naložbe

Cilj aktivnosti je podjetju povečati dodano vrednost z uporabo digitalnih orodji in znanja s katerimi lahko kompetentno dohitijo/prehitijo konkurenco in se predstavijo potencialnim strankam po celotni Evropi.

Finančna podpora

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega/ Evropskega sklada za regionalni razvoj. www.eu-skladi.si, podjetje Partikless d.o.o. je bilo sofinancirano v višini 26.152,70€.