Nafta, plin, rudarstvo in rafiniranje kovin

Področja Nafta, plin, rudarstvo in rafiniranje kovin

Purifikacija amina 
Naša rešitev za purifikacijo amina učinkovito odstrani toplotno obstojne soli (HSS), kar izboljša zmogljivost absorberja, zmanjša korozijo opreme in zniža stroške nakupa amina.

Idealno za:
• Zadrževanje ogljika
• Jeklarne
• Cementarne
• Uplinjanje premoga
• Obrate za pridobivanje vodika

Predhodna obdelava 
Naftna in plinska industrija se pri svojih delovnih operacijah močno zanašata na visoko kakovostno tehnološko vodo. Naše rešitve za predhodno obdelavo vključujejo filtracijo in mehčanje vode, ki napaja parne generatorje in bojlerje. Zmanjša se vsebnost raztopljenih trdnih delcev, kar poskrbi za pomembne izboljšave pri nadaljnjih delovnih postopkih.

Idealno za:
• Rafinerije
• Petrokemične obrate
• Obrate za predelavo naravnega plina

Odstranitev vodikovega sulfida 
Naši sistemi, konfigurirani z enojno ali dvojno kontaktorsko posodo, lahko prilagodijo delovanje različnim sestavam vhodnega plina. Konsistentno delovanje se doseže s stalnim in zanesljivim postopkom, med katerim ne prihaja do mašitve, poškodb ali penjenja.

Idealno za:
• Obrate za obdelavo gospodinjske in industrijske odpadne vode
• Predelavo odlagališčnega plina
• Kmetijstvo
• Predelavo hrane in pijače
• Industrijsko predelavo
• Mline za celulozno kašo in papir
• Čiščenje zraka
• Izločanje pridruženih plinov
• Obnovo naravnega plina

Odstranjevanje težkih kovin
Naše filtracijske in separacijske rešitve za odpadno vodo v panogah, ki imajo opravka s težkimi kovinami, tvorijo filtrat za vrnitev v obrat oziroma neposredno usmeritev v odtok, medtem ko koncentrirajo oborene kovine, da ustrezajo predpisom za odlaganje in se zmanjšajo transportni stroški. Filtrat iz membran ima bistveno nižjo koncentracijo kovin in bistveno bolj konsistentno kakovost od tistega, ki ga omogočajo konvencionalne gravitacijske separacije, saj membrana sama po sebi predstavlja resnično fizično oviro. Odpadne vode, ki nastajajo v teh panogah, pomenijo velik izziv, ki pa ste mu lahko kos z uporabo pravilnih membranskih konfiguracij in upoštevanjem naših izkušenj z montažo.

Idealno za:
• Primarne predelovalnice kovin
• Predelovalne obrate kovin
• Tovarne za obdelavo kovin
• Tovarne za prešanje in valjanje kovin
• Obrate za nanašanje kovinskih prevlek

Separacija soli 
Naša enota za separacijo soli selektivno odstranjuje klorid iz sulfata in karbonata z uporabo specializirane smole za izmenjavo ionov. Sistem deluje v dveh korakih, tj. z apliciranjem naboja in izpiranjem, s čimer z nasprotnim tokom učinkovito odstranjuje sol v vodni kopeli. Po odstranitvi klorida vrne smolo v njeno prvotno stanje.

Idealno za:
• Kemično luženje

Bioplin in naravni plin z vodikovim sulfidom 
Bioplin je pogosto kontaminiran z visoko korozivno stopnjo vodikovega sulfida (H2S). Naši partnerji iz podjetja KOCH so razvili sistem plinskega kontaktorja, ki pripravi bioplin in naravni plin za odstranitev H2S in drugih trdnih delcev, ki se tvorijo. Z našim patentiranim, visoko učinkovitim plinsko-tekočinskim kontaktnim postopkom se absorbira H2S, tako da se purificirani plin lahko ponovno uporabi pri generiranju in kogeneriranju elektrike ter v ogrevalnih napravah.

Hidrometalurgija
Elektrorafinerijski in elektropridobivalni postopki za proizvodnjo izjemno čistega bakra so občutljivi za zvišano stopnjo kovinskih nečistoč in kontaminacijo tokov odjema kisline. Naše tehnologije nadzirajo stopnjo nečistoč ter zagotavljajo učinkovito proizvodnjo in konsistenten, zelo čist produkt. Tokovi odjema kisline so prav tako purificirani in se reciklirani vračajo v postopek, kar izboljšuje njegovo ekonomiko.

Idealno za:
 • Rafinerije bakra