Voda i otpadne vode

Područja poslovanja Voda i otpadne vode

Komunalne otpadne vode
Općine širom svijeta suočene su s izazovima otpadnih voda zbog rasta stanovništva, promjene propisa, loše infrastrukture ili zastarjele tehnologije. Naši membranski bioreaktorski moduli i sustavi pružaju pouzdane, energetski učinkovite performanse kako bi udovoljili potrebnim zahtjevima za ispuštanjem i ponovnom upotrebom vode, uključujući tercijarnu obradu. Otpadne vode u našim sustavima za pročišćavanje otpadnih voda udovoljavaju strogim ograničenjima ispuštanja, kao i ciljevima ponovne upotrebe vode.

Idealno za:
Komunalne otpadne vode

Pitka voda
S gotovo 800 milijuna ljudi koji pate od oskudne opskrbe čistom vodom širom svijeta, naša napredna membranska filtracija pomaže općinama da pročiste svoje zalihe vode. Naše tehnologije stvorene su u skladu sa Zakonom o sigurnoj pitkoj vodi i smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, a mi nastavljamo razvijati inovacije koje će zadovoljiti promjenu potreba u budućnosti. Naši ekonomični sustavi ultrafiltracije i reverzne osmoze čine površinsku vodu sigurnim izvorom vode tako što uklanjaju zamućenost, suspendirane krutine, bakterije i viruse. Oni također stvaraju sigurnu prepreku onečišćenjima koje filtracija uobičajenim medijima ne može jamčiti.

Idealno za:
Podzemne vode
Površinske vode
Bočatu vodu
Morsku vodu

PFAS 
Per- i polifluoroalkilne tvari (PFAS), uključujući PFOA, PFOS i druge spojeve, identificirani su kao zagađivači u nastajanju, značajni kako za opskrbu pitkom vodom tako i za ispuštanje otpadnih voda. Propisi i smjernice povezani s PFAS-om postaju sve usmjereniji i stroži. Naše tehnologije RO i izmjene iona idealne su za uklanjanje mnogih ovih kemikalija iz vode kako bi se smanjila razina koja se može otkriti.

Idealno za:
• Podzemne vode
• Površinske vode
• Fluorirane proizvodne procese

Desalinacija 
Naša rješenja za filtriranje i separaciju za operacije desalinizacije na izvorima vode koji se javljaju u prirodi djeluju uklanjanjem suspendiranih i otopljenih krutina na toliko niske razine, koliko je to potrebno. Ove metode značajno smanjuju gubitak vode, topline, energije, rada i kemikalija za čišćenje u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama, a kvaliteta proizvodnje poboljšava se uz niže troškove.

Idealno za:
• Morsku vodu
• Bočatu vodu

Tretman procjednih voda reverznom osmozom 

Exxro razvija i gradi postrojenja reverzne osmoze za preradu civilnih i industrijskih voda, koje putem principa inverzije protoka vode iz koncentrirane u manje koncentriranu otopinu mogu odvojiti topive soli i organske molekule od vode.

Postrojenja reverzne osmoze Exxro dizajnirana su s ravnim membranama, na temelju specifičnih zahtjeva kupaca, kako bi učinkovito riješila svaki zahtjev za pročišćavanjem koji uključuje sve vrste otpadnih voda.

Ova postrojenja koriste se za preradu procjednih voda na deponijama, desalinizaciju morske vode i pročišćavanje bočate vode, kao i industrijske otpadne vode, kako bi se pročišćena voda reciklirala u krugu nultog pražnjenja.

Optimizirano 
Kroz vrlo preciznu preliminarnu analizu tekućine koja će se tretirati, inženjerski odjel Exxro će razviti najbolju konfiguraciju kako bi maksimizirao i kvantitativne i kvalitativne rezultate.

Modularno    
Exxro sustavi proizvedeni su na zahtjev kupca i ugrađeni su u izolirane posude ili na posebno dizajnirane klizače.

Automatizirano    
EXXRO postrojenja su potpuno automatizirana i opremljena sustavima daljinskog upravljanja.

Monitoring    
Kontinuirani sustav monitoringa parametara izlazne vode osigurava sigurnost vode u odvodu prema tablici ispuštanja propisanoj zakonom.

PREDNOSTI EXXRO SUSTAVA REVERZNE OSMOZE

POJEDNOSTAVLJENO PREDFILTRIRANJE

Exxro moduli, opremljeni tehnologijom otvorenih kanala, sposobni su obrađivati otpad s kvalitetom SDI 15 puta većom od tradicionalnih membrana.

VISOKE STOPE REKUPERACIJE VODE S NISKIM TROŠKOVIMA ENERGIJE

Dizajn specifičnih postrojenja, električni motori visoke učinkovitosti i detalji dizajna omogućuju visoku rekuperaciju uz niske troškove energije.

NISKI OPERATIVNI KEMIJSKI TROŠKOVI

Zahvaljujući svojoj posebnoj konstrukciji, Exxro moduli ne zahtijevaju veliku količinu deterdženta za svoju regeneraciju.

DUGI VIJEK TRAJANJA MEMBRANE

Kombinacija membrana s visokokvalitetnom folijom i jednostavnim i učinkovitim integriranim sustavom čišćenja osigurava dug vijek trajanja membrana do 4 godine neprekidnog rada.

NISKI TROŠKOVI ZAMJENE MEMBRANE

Modularni membranski sustav nudi mogućnost zamjene pojedinačnih membranskih ploča i smanjenje troškova.

KVALITETNA IZLAZNA VODA

Exxro membranski sustav najnovije je tehničko otkriće, ima visoku kemijsku stabilnost i visoko ponovno ubrizgavanje što osigurava visokokvalitetni permeat.

KOMPAKTNE I FLEKSIBILNE MODULARNE JEDINICE

Modularni dizajn i konstrukcija svih Exxro sustava pojednostavljuju transport i ugradnju, omogućujući fleksibilnu upotrebu čak i u ograničenim prostorima.

ODRŽAVANJE, RAD I ASISTENCIJA UZ NISKE TROŠKOVE

Slobodan pristup svim glavnim komponentama i cijevima za brze i učinkovite preglede i održavanje. Automatski rad i regulacija sustava, dizajn siguran od kvarova osigurava ispravan, siguran i pouzdan rad sustava.

KRATKO VRIJEME PUŠTANJA POSTROJENJA U RAD

Budući da su svi EXXRO sustavi u potpunosti tvornički sastavljeni i testirani, sustavi se mogu instalirati u kratkom vremenu bez ikakvih građevinskih konstrukcija.