Opća industrija

Područja poslovanja Opća industrija

Voda i otpadne vode  
Naša rješenja za filtriranje i separaciju za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda proizvode vodu za oporabu i recikliranje natrag u postrojenje ili za izravno ispuštanje u odvod. Ovisno o odabranoj tehnologiji, onečišćenja se ili smanjuju dovoljno za izravno ispuštanje ili se znatno koncentriraju kako bi se znatno smanjili troškovi transporta. Otpadne vode iz ove industrije smatraju se najtežim za obradu, jer sadrže visoku razinu suspendiranih krutina, ulja i masti, teških metala, BPK i KPK.

Idealno za:
• Primarna metalna postrojenja
• Operacije obrade metala
• Operacije mašinske obrade
• Operacije utiskivanja i valjanja
• Postrojenja za galvanizaciju
• Elektroniku

Uklanjanje teških metala 
Naša rješenja za filtriranje i separaciju za industriju proizvodnje otpadnih voda teških metala funkcioniraju tako da proizvode filtrat za oporabu i recikliranje natrag u postrojenje ili za izravno ispuštanje u odvod, istovremeno koncentrirajući taložene metale kako bi zadovoljili propise o ispuštanju i smanjili troškove transporta. Filtrat iz membrana znatno je niži u koncentraciji metala i značajno je konzistentniji u kvaliteti u odnosu na konvencionalnu gravitacijsku separaciju, s tim da je sama membrana prava fizička barijera. Otpadne vode iz ove industrije mogu predstavljati problem, ali primjenom ispravnih membranskih konfiguracija i našim iskustvom u instalaciji vaš je problem riješen.

Idealno za:
• Primarna metalna postrojenja
• Operacije obrade metala
• Operacije mašinske obrade
• Operacije utiskivanja i valjanja
• Postrojenja za galvanizaciju
• Elektroniku

Omekšavanje i uklanjanje sulfata 
Naša rješenja za filtriranje i separaciju koja se primjenjuju kod omekšavanja, djeluju tako da uklanjaju tvrdoću i sulfate kako iz prirodnih tako i iz industrijskih izvora vode. Kada uklanjanje svih otopljenih krutina nije potrebno ili poželjno, omekšavanjem se mogu postići zahtjevi za proizvodnom vodom s nižim operativnim troškovima od pune demineralizacije.

Idealno za:
• Proizvodnju tekstila
• Celulozu i papir

Pročišćavanje amina 
Naše rješenje za pročišćavanje amina učinkovito uklanja toplotno stabilne soli (HSS) radi poboljšane performanse apsorbera, smanjenja korozije opreme i manje kupnje amina.

Idealno za:
• Hvatanje ugljika
• Čeličane
• Cementna postrojenja
• Plinifikaciju ugljena
• Hidroenergetska postrojenja

Završna obrada metala  
Naša tehnologija pročišćavanja kiselina kontinuirano uklanja metalna onečišćenja iz kiselih otopina u postupcima dorade metala, kao što je eloksiranje aluminija, galvanizacija i dekapiranje čelika. To rezultira manjom kupnjom kiseline i zastoja u procesu te postojane kvalitete proizvoda.

Idealno za:
• Eloksiranje
• Galvanizaciju
• Dekapiranje

Pročišćavanje i koncentriranje lateksa  
Naša rješenja za filtriranje i separaciju u proizvodnji lateksa odvode vodu iz reaktora po niskoj cijeni isparavanja, povećavajući produktivnost postrojenja, proizvodeći filtrat za ispuštanje ili ponovnu upotrebu. Sustavi za uklanjanje otpada iz otpadnih voda prije ispuštanja u lateks postrojenjima vrše rekuperaciju vrijedne krutine lateksa za daljnju prodaju i proizvode filtrat za ispuštanje.

Idealno za:
• PVC
• SBR
• PVAc
• Lateks boje
• Smjese ljepila i veziva od lateksa

Rekuperacija boja/tinte 
Naši membranski sustavi koriste se za obradu otpadnih voda koje sadrže boje, tinte i dijelove bojila iz čišćenja posuda spremnika i cilindara u procesima tiskanja do ispiranja boje u tvornicama tekstila, separacijom i koncentriranjem komponenata u boji iz otpada i stvaranjem prozirnog filtrata za ispuštanje ili recikliranje. Koncentrirane tinte i boje visoke vrijednosti često su prikladne za rekuperaciju i ponovnu upotrebu.

Idealno za:
• Proizvodnju lateks boja
• Operacije tiskanja
• Fleksografski tisak
• Rotogravure Intaglio
• Tekstilne Vat Dye operacije

Koncentriranje koloidnog silicijima 
Naša rješenja za filtriranje i separaciju u proizvodnji koloidnog silicijima djeluju tako da uklanjaju vodu iz mulja silicijima u reaktorima po niskoj cijeni isparavanja, povećavajući produktivnost postrojenja i istovremeno proizvodeći filtrat za ispuštanje ili ponovnu upotrebu.

Idealno za:
• Postrojenja za proizvodnju koloidnog silicijima

Celuloza i papir

Industrija celuloze i papira doživjela je veliki poticaj za smanjenje utjecaja na okoliš i razvoj održivijih praksi. Mlinovima pomažemo u postizanju ovih ciljeva rekuperacijom škroba, gline, drvenih vlakana i celuloze iz proizvodnih tokova te pročišćavanjem i recikliranjem tehnoloških kemijskih sredstava kao što su kaustična i sumporna kiselina. Također nudimo pouzdana rješenja za pročišćavanje vode i otpadnih voda kako bismo smanjili potrošnju tehnološke vode i količinu otpadnih voda.

Uklanjanje klorida i kalija 
Jedno od najpoznatijih ograničenja operacija u tvornicama papira je nakupljanje neprocesnih elemenata. Naša tehnologija nudi učinkovito i pouzdano rješenje za odvajanje i uklanjanje onečišćenja koja se nakupljaju u tvornicama celuloze i papira.

Idealno za:
• Tvornice sulfatne celuloze

Purifikacija kiseline u generatorima
Klor-dioksid (ClO2) ima široku primjenu u beljenju celuloze. Generatori ClO2 vrše konstantnu purifikaciju sumporne kiseline kako bi spriječili akumulaciju natriju sulfata, ali naše tehnologije vrše separaciju otpada iz tokova kako bi omogućile recikliranje sumporne kiseline što rezultira značajnim uštedama u kupovini kiseline, manjem broju obustava rada postrojenja i efikasnijim procesima proizvodnje.

Idealno za:
• Tvornice sulfatne celuloze

Rekuperacija pri galvanizaciji
Membranski sustavi u fabrikama papira koriste se u sustavima za preradu otpadnih voda (point source break wastewater treatment systems) u cilju smanjenja visokog sadržaja krutina I COD u downstream (završnoj) preradi otpadnih voda, koji se rekuperiraju za ponovnu upotrebu pri galvanizaciji i vraćaju u galvansku kupku, kao I za koncentriranje PVA galvanskih obloga izgubljenih tijekom procesa da bi se značajno smanjio COD radi čišćenja pre ispusta.

Idealno za:
• Tvornice papira

Recikliranje otpadnih voda
Membranski sustavi u tvornicama papira koriste se kao »kidney point-source« sustavi, koji proizvode vodu bez suspendiranih čvrstih tvari kao zamjenu za svježu vodu u kritičnim tuševima i sustavima kemijske pripreme. Daljnjom obradom ovog filtrata uklonit će se otopljene krutine iz vodenog kruga postrojenja kako bi se poboljšala proizvodnja papira, a istovremeno smanjila potreba za energijom. Koncentrati iz membranskih sustava prodaju se kao nusprodukti na bazi papirnatih vlakana.

Idealno za:
• Tvornice papira

Fleksografska tinta  
Operacije fleksografske štampe na posudama za ambalažu, novinama i tiskani materijali za pakiranje zahtijevaju ispiranja na kraju rada, koja proizvode otpadne vode s velikim sadržajem nečistoća, te koje zahtijevaju značajnu predobradu prije ispuštanja. Korištenje jednostavnog jednostupanjskog membranskog sustava bez kemikalija, kao point source sustava ili sustava za pročišćavanje prije ispuštanja, omogućuje separaciju i značajno koncentriranje čestica boje, koje se mogu ponovno koristiti ili transportirati u koncentriranom obliku uz 95% niži trošak transporta. Filtrat iz membrane se ispušta.

Idealno za:
• Pakiranje
• Valoviti karton
• Postrojenja za umotavanje
• Novinske operacije
• Proizvodnju papirnatih vrećica

Voda i otpadne vode
Naša rješenja za filtriranje i separaciju za pročišćavanje otpadne vode iz proizvodnje celuloze i papira proizvode vodu za oporabu i recikliranje natrag u postrojenje ili za izravno ispuštanje u odvod. Ovisno o odabranoj tehnologiji, onečišćenja se ili smanjuju dovoljno za izravno ispuštanje ili se znatno koncentriraju kako bi se znatno smanjili troškovi transports. Otpadne vode iz ove industrije smatraju se najtežim za obradu, jer sadrže visoku razinu suspendiranih krutina, kemijskih boja, vlaknastih materijala, ulja i masti, tanina, lignina, BPK i KPK.

Idealno za:
• Tvornice papira

Uklanjanje boje  
Naša rješenja za filtriranje i separaciju za pročišćavanje otpadne vode iz proizvodnje celuloze i papira imaju za cilj smanjenje boje otpadne vode i proizvodnju filtrata za ispuštanje ili rekuperaciju i recikliranje. Obojene otpadne vode iz celuloze i papira mogu biti problem za preradu, te je izravno iskustvo u primjeni membranske separacije u ovom procesu uvjet je koji ćemo ispuniti.

Idealno za:
 • Tvornice celuloze