Nafta, plin, rudarstvo i metali

Područja poslovanja Nafta, plin, rudarstvo i metali

Pročišćavanje amina 
Naše rješenje za pročišćavanje amina učinkovito uklanja toplotno stabilne soli (HSS) radi poboljšane performanse apsorbera, smanjenu koroziju opreme i manje kupnje amina.

Idealno za:
• Hvatanje ugljika
• Čeličane
• Cementare
• Plinifikaciju ugljena
• Hidroenergetska postrojenja

Predtretman 
Industrija nafte i plina tijekom svog rada uvelike se oslanja na visokokvalitetnu tehnološku vodu. Naša rješenja za prethodnu obradu uključuju filtriranje i omekšavanje vode dovoda sirovina u generatore pare i kotlove za smanjenje sadržaja ulja i suspendiranih krutina, pružajući značajna poboljšanja u downstream (završnim) procesima.

Idealno za:
• Rafinerije
• Petrokemijska postrojenja
• Postrojenja za preradu prirodnog plina

Uklanjanje sumporovodika 
Konfigurirani s jednim ili dvostrukim spremnikom kontaktora, naši sustavi mogu prilagoditi rad s različitim sastavima dovodnog plina. Dosljedne performanse postižu se kontinuiranim i pouzdanim radom bez začepljenja, zaprljanja ili pjenjenja.

Idealno za:
• Postrojenja za pročišćavanje komunalne i otpadne vode
• Plin s deponija
• Poljoprivredu
• Preradu hrane i pića
• Industrijsku preradu
• Mlinove za celulozu i papir
• Zrak za čišćenje
• Vezani plin
• Obnovljivi prirodni plin

Uklanjanje teških metala
Naša rješenja za filtriranje i separaciju za industriju proizvodnje otpadnih voda teških metala proizvode filtrat za oporabu i recikliranje natrag u postrojenje ili za izravno ispuštanje u odvod, dok koncentriraju precipitirane metale kako bi zadovoljili propise o ispuštanju i smanjili troškove transporta. Filtrat iz membrana znatno je niži u koncentraciji metala i znatno je konzistentniji u kvaliteti u odnosu na konvencionalna gravitacijska razdvajanja, s tim da je sama membrana prava fizička barijera. Otpadne vode iz ove industrije mogu predstavljati problem, ali primjenom ispravnih membranskih konfiguracija i našim iskustvom u instalaciji vaš je problem riješen.

Idealno za:
• Primarna metalna postrojenja
• Operacije obrade metala
• Operacije mašinske obrade
• Operacije utiskivanja i valjanja
• Postrojenja za galvanizaciju

Separacija soli 
Naše postrojenje za separaciju soli selektivno uklanja klorid iz sulfata i karbonata pomoću specijalizirane smole za izmjenu iona. Sustav djeluje na koraku punjenja i koraku elucije kako bi učinkovito uklonio sol protustrujnim ispiranjem vodom, koje uklanja klorid i vraća smolu u izvorno stanje.

Idealno za:
• Postupak kemijskog ispiranja

Bioplin i kiseli plin
Bioplin je često zagađen jako korozivnim razinama sumporovodika (H2S). Naši partneri iz tvrtke KOCH razvili su sustav plinskih kontaktora za pročišćavanje bioplina i kiselog plina za uklanjanje H2S i ostalih čestica kako se proizvode. Kroz naš patentirani, visokoefikasni kontaktni postupak plin-tekućina, H2S se apsorbira, a plin pročišćava za ponovnu upotrebu u proizvodnji energije, kogeneraciji i grijanju.

Hidrometalurgija
Postupci elektrorafinacije i elektrodepozicije za proizvodnju bakra visoke čistoće osjetljivi su na povišenu razinu metalnih nečistoća i onečišćenih kiselih tokova. Naše tehnologije kontroliraju razinu nečistoća kako bi osigurale učinkovitu proizvodnju i konzistentan proizvod visoke čistoće. Kiseli tokovi također se pročišćavaju i recikliraju natrag u postupak radi poboljšanja cjelokupne ekonomičnosti procesa.

Idealno za:
 • Rafinerije bakra