Deakoholizacija i rekuperacija otopala

Područja poslovanja Deakoholizacija i rekuperacija otopala

Budući da se u većini slučajeva radi o jedinstvenim “prilagođenim” rješenjima, projekt obično započinje razgovorom s klijentom o njegovim zahtjevima i potrebama, određujući tako zadatak koji treba riješiti. Budući da se granični uvjeti u sustavima za ekstrakciju otapala uvijek razlikuju ovisno o vrsti otapala, temperaturama koncentracije, lokalnim uvjetima itd., obično započinjemo s konceptom ili osnovnim inženjeringom kako bismo razvili prilagođeno rješenje i koncept sustavnog rješenja za ovaj specifični zahtjev. Na temelju ovog dokumenta možemo ponuditi isporuku prilagođenog uređaja za rekuperaciju otapala.

Toplinska separacija
1. Isparavanje (MVC, TVC, MSF, MED)
2. Destilacija / rektifikacija (jednostupna ili višestupna)
Uvijek se uzimaju u obzir rekuperacija topline, energetska učinkovitost procesa, povećanje učinkovitosti proizvoda i smanjenje protoka otpada, kao i visoka kvaliteta proizvodnje.

Tipični opseg isporuke:
 • Inženjerstvo
• Opskrba opremom (uređaji, izmjenjivači topline, pumpe, ventili, mjerna oprema, MCC, PCS, itd.)
• Dobava čelične konstrukcije (po izboru)
• Mehanička i električna instalacija na licu mjesta (opcija) ili instalacija okvira
• Nadzor nad mehaničkim i električnim instalacijama
• Puštanje u rad i uključivanje

Tipične aplikacije:
 • NMP / DMAc rekuperacija s prethodnom koncentracijom (MVC) i destilacijom / rektifikacijom
• Rekuperacija različitih otapala (npr. Etanol, 2-propanol,…) termičkim odvajanjem (isparenje, destilacija/rektifikacija)