Deakoholizacija in rekuperacija topil

Področja Deakoholizacija in rekuperacija topil

Ker gre v večini primerov za edinstvene rešitve po meri, se običajno projekt začne tako, da se s stranko pogovorimo o njenih zahtevah in potrebah, s čimer določimo nalogo, ki jo je treba izvesti. Ker se mejni pogoji pri sistemih za pridobivanje topil vedno razlikujejo glede na vrsto topila, temperature koncentracij, lokalne razmere ipd., običajno začnemo s konceptom ali osnovnim inženiringom, da razvijemo rešitev po meri in koncept sistemske rešitve za to posebno zahtevo. Na podlagi tega dokumenta lahko oblikujemo ponudbo za dobavo po naročilu zasnovane naprave za rekuperacijo topila.

Toplotna separacija
 1. izhlapevanje (MVC, TVC, MSF, MED)
2. destilacija / rektifikacija (eno- ali večstopenjska)
Vedno se upoštevajo rekuperacija toplote, energetska učinkovitost postopka, povečanje donosa izdelka in zmanjšanje tokov odpadkov ter visoka kakovost izdelave.

Tipičen obseg dobave:
 • Inženiring
• Dobava opreme (aparati, izmenjevalniki toplote, črpalke, ventili, merilna oprema, MCC, PCS itd.)
• Dobava jeklene konstrukcije (po želji)
• Mehanska in električna inštalacija na kraju samem (po želji) ali namestitev na ogrodje
• Nadzor mehanskih in električnih instalacij
• Zagon

Tipične aplikacije:
 • NMP / DMAc rekuperacija s predhodno koncentracijo (MVC) in destilacijo / rektifikacijo
• Rekuperacija različnih topil (npr. Etanol, 2-propanol,…) s termičnim ločevanjem (izhlapevanje, destilacija / rektifikacija)