Avtomobilska industrija

Področja Avtomobilska industrija

Elektrolitsko barvanje
Naše filtracijske in separacijske rešitve za operacije elektrolitskega barvanja delujejo kot sistemi ledvičnih točkovnih virov, ki na podlagi separacije barve proizvajajo filtrat za izpiranje premazanih delov, optimizirane operacije nanašanja barvnih premazov in kemično kontrolo barvne kopeli, pri čemer zmanjšujejo izgubo barve in znižujejo stroške obdelave odpadne vode. Membranski sistemi za elektrolitsko barvanje stalno delujejo pri barvnih kopelih ter so ključni za celoten postopek elektrolitskega barvanja.

Idealno za:
• Sestavljalnice avtomobilov
• Obrate za proizvodnjo naprav
• Industrijsko elektrolitsko barvanje

Obnova alkalnih čistil
Naše filtracijske in separacijske rešitve za operacije čiščenja delov funkcionirajo kot sistemi ledvičnih točkovnih virov, ki ohranjajo pristne raztopine za čiščenje kopeli s stalnim odstranjevanjem in koncentracijo olj in drugih onesnažil, očiščenih z delov, ki se tvorijo do točke, ko se poslabša kakovost dokončanih delov, visoko temperaturne kopeli in čistilne kemične snovi pa se zavržejo in izgubijo. Z obnovo raztopljenih trdnih delcev in segretim čistilnim filtratom za recikliranje se praktično izognete zavrženju kopeli, pri čemer se močno prihranijo voda, toplotna energija, delovna sila in čistilne kemikalije, medtem ko se ob nižjih stroških izboljšajo kakovost proizvodnje, konsistentnost delov, delovne operacije in obdelava odpadne vode.

Idealno za:
• Postopek barvanja
• Razmaščevanje kovin
• Zaključno obdelavo v kovinarstvu
• Prešanje; nanašanje kovinskih prevlek
• Valjanje in ekstruzijo

Deionizirano (DI) izpiranje s potapljanjem
Naše filtracijske in separacijske rešitve za izpiranje pri elektrolitskem barvanju tvorijo filtrat v posodah z deioniziranim končnim izpiranjem, kar omogoča obnovo in recikliranje vode, pri čemer se barvni trdni delci obnovijo in reciklirajo nazaj v barvno kopel. Poleg tega omenjeni sistemi zmanjšujejo proizvodnjo vode z izmenjavo ionov in stroške nadaljnje obdelave odpadne vode. Membranski sistemi za DI izpiralno vodo stalno delujejo pri končnih elektrolitskih izpiranjih in so postali pomemben del celotnega postopka elektrolitskega barvanja.

Idealno za:
• Sestavljalnice avtomobilov
• Obrate za proizvodnjo naprav
• Industrijsko elektrolitsko barvanje

Voda in odpadna voda
Naše filtracijske in separacijske rešitve za obdelavo odpadne vode v avtomobilski industriji proizvajajo obnovljeno in reciklirano vodo za vrnitev v obrat oziroma neposredno usmeritev v odtok. Odvisno od izbrane tehnologije se vsebnost onesnažil bodisi zadosti zmanjša, da se voda lahko usmeri v odtok, bodisi močno koncentrira, kar pomembno zniža stroške transporta. Odpadne vode iz teh industrijskih panog so med najbolj zahtevnimi za obdelavo, saj vsebujejo veliko raztopljenih trdnih delcev, olj in maščob, težkih kovin, zanje je značilna tudi visoka kemijska potreba po kisiku.

Idealno za:
• Kovinarstvo
• Strojegradnjo
• Obdelovalne postopke
• Prešanje
• Livarne
• Izdelavo ležajev
• Valjanje